Емил Радев: Европа трябва да се конкурира с другите световни сили, за да бъде лидер в цифровата революция

Европа трябва да се конкурира с други световни сили, за да бъде лидер в цифровата революция, а инвестициите в цифровите капацитети трябва устойчиво да се увеличат както в бюджета на ЕС, така и в националните и регионалните бюджети. Това заяви българският евродепутат Емил Радев, докладчик от страна на ЕНП, по време на представяне на новата програма на Европейската комисия „Цифрова Европа“, което се проведе в правната комисия на Европейския парламент.
Новата програма „Цифрова Европа“ ще бъде създадена за периода 2021 - 2027 г. и е посветена на разширяването и максималното увеличаване на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани, публични администрации и предприятия. Предложеният бюджет е 9,3 милиарда евро.
В програмата се определят няколко водещи приоритета като укрепването на капацитета на Европа в областта на високопроизводителните изчислителни технологии (суперкомпютрите), изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения, както и върху гарантирането на тяхното широко използване в икономиката и обществото. Насърчавани едновременно, те ще спомогнат за създаването на процъфтяваща европейска икономика и ще повишат конкурентоспособността на  Европа в бързо развиващия се дигитален свят.
Ще бъде поставен акцент върху областите, в които публичните разходи оказват най-силно въздействие за подобряване на ефективността и качеството на услугите: здравеопазването, правосъдието, защитата на потребителите и публичните администрации. Във фокуса на програмата ще бъде и подпомагането на малките и средните предприятия, за да се адаптират към промените в цифровите технологии.
Емил Радев обърна особено внимание на темата за изкуствения интелект. Според него трябва да се гарантира високо ниво на защита на интелектуалната собственост, на данните и цифровите права, на етичните и правни въпроси, свързани с отговорността в тази сфера.

Източник: Дарик радио

Няма намерени новини в тази категория.