Фалитите в България намаляват, в Европа-точно обратното

Фалитите в България намаляват за разлика от общата тенденция в Централна и Източна Европа, която е точно обратната. Това става ясно от най-новото проучване на несъстоятелността в ЦИЕ за 2017 г., изготвено от консултантската компания по управление на риска Coface (Кофас).
Според данните общият броят на несъстоятелностите в страната за миналата година възлиза на 311, или 0,08% от всички компании – стойност, която бележи сериозен спад от 18,4% в сравнение с предходната 2016 г. 
На пръв поглед ситуацията изглежда оптимистична, но това далеч не е така, тъй като се очаква темповете значително да се забавят през следващите години заради подобни индикации в региона, а България обикновено не се представя много по-различно. Освен това, въпреки големия спад на фалитите, задлъжнялостта остава голяма. „Това е сигнал компаниите да обръщат внимание и да управляват рискове“, коментира управителят на Кофас България Милена Виденова.
"Лошите" и "добрите"
Няколко са секторите в страната, които остават проблемни от гледна точка на несъстоятелностите. Водещ сред тях продължава да бъде строителството. Останалите, традиционно са търговията на едро и дребно, секторът на сделките с недвижими имоти. Очертава се нов сегмент в групата на т.нар. „лоши фирми“ - сухопътния транспорт, главно заради по-високите ценина горивата и липсата на персонал, което пък води до по-висока цена на труда.
Сериозно нараства броят на компаниите с много висока степен на риск, отбелязват още от Кофас България. За година негативният показател бележи ръст от 17 %. За сравнение, през 2016 година компаниите с много висока степен на риск бяха 64 000, а през 2017 г. те вече са общо 74 686. И докато през 2016 г. тези компании представляват 16% от всички в страната, то година по-късно делът им стига 18,6%.
Компанията с най-големи задължения, обявена в несъстоятелност  през миналата година е строително-инженеринговата компания Енемона, с дългове за 75 млн. евро. След нея е КМБ България – операторът на Carrefour за България, чиито задължения възлизат на над 50 млн. евро, следван от Г56 Дивелъпмънтс, който стоеше зад проекта „Супер Боровец“, дължащ над 29 млн. евро.
Каква е картината през 2018
От началото на годината до края на юни компаниите, обявени в несъстоятелност в България са били общо 164 спрямо 171 на годишна база, което представлява лек спад от 4%. В същото време новите производства в несъстоятелност за същия период за били 213, което е с 6% по-малко от 2017 г.
Високите нива на задлъжнялост, увеличението възнагражденията на персонала, секторната цикличност, лошото управление на ликвидността и на компаниите, както и по-малкото възможности за финансиране остават основни причини за финансовите затруднения на компанията.
На другия полюс, сред отличниците са IT секторът, дейностите, свързани с човешкото здраве и социалните дейности, медицинската и стоматологичната помощ. Любопитен детайл: мебелно производство и сектор сигурност изместват през 2017 г. компании от сектори като образование и горско стопанство, които преди това са били също част от „добрите фирми“ .
Тенденциите в Централна и Източна Европа
Все повече държави в региона са засегнати от увеличаване на фалитите, а тенденцията се обръща – след спад от 6% през 2016 г. и от 14% през 2015 г., за 2017 г. тя нараства с 6,4%. Това се случва на фона на подобрената икономическа активност в региона през последните години, когато особено през 2017 г. средният ръст на БВП се покачи до 4.5% - най-високият от 2008 г. насам. Независимо от това, благоприятната бизнес среда през 2017 г. се е оказала недостатъчна, за да се подобри ликвидността на компаниите, сочи анализът на Кофас България.
През годината девет страни отбелязват по-голям брой фалити – това са Хърватия, Естония, Унгария, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Словения, докато само пет държави отбелязват намаление. Освен България, това са Чехия, Латвия, Словакия и Украйна. Наблюдава се и голяма динамика по регионален признак, варираща от 27,1% намаление на несъстоятелността в Словакия и спад от 26% в Чехия до леко увеличение от 2,4% в Естония и 2,5% в Румъния и дори от ръст от 40,1% в Хърватия.
Поглед напред
За 2018 и 2019 г. Кофас прогнозира продължаващо увеличение на броя на несъстоятелностите в региона и това потвърждава краят на един икономически цикъл в Централна и Източна Европа. През 2018 г. средният брой на фалитите ще се увеличи с 10,4%, като повече държави ще регистрират увеличение на производството. Очаква се Полша да регистрира ръст от 20,2% в производствения процес по несъстоятелност и преструктуриране. Сърбия и Словакия, от друга страна, ще изпитат свиване на несъстоятелността. По-слабият икономически растеж ще бъде фактор, допринасящ за средния брой несъстоятелности в Централна и Източна Европа, които се увеличават с 15,5% през 2019 г.

Източник: manager.bg

Няма намерени новини в тази категория.