Идеите за защита на дюните ще бъдат обсъдени в парламента

Идеите и допълненията към тях за изменения в законите, регламентиращи строителство в защитени територии, включително дюни, ще бъдат обсъдени в парламента от 14.30 ч. днес. Това ще се случи на съвместно заседание на комисията по регионална политика и местно самоуправление с комисията по земеделието и горите и комисията по околната среда и водите. Промените може би ще влязат в общо шест закона - за устройство на територията и черноморското крайбрежие, за горите, за опазване на земеделските земи и околната среда, за биологичното разнообразие и за защитените територии. Документ Допълнителните предложения Изтегляне Работната група, която от началото на месеца обсъжда промените, беше свикана от регионалния министър Лиляна Павлова, по думите й "след изричното разпореждане на министър-председателя". След като първоначално бяха предложени промени от "Зелени Балкани" съобщиха, че всички страни в обсъжданията са имали различни виждания за проблемите. До този вторник те имаха срок за допълнителни бележки, коментари и предложения (виж в прикачения файл). Според природозащитниците най-скандалното предложение за промени в закона е била направено от МРРБ. Идеята за промяна включвала в Закона за устройство на черноморското крайбрежие дюни може да има и в т.нар. зона "Б", които обхващат територия със специфични характеристики и специален режим за опазване на териториалните и акваториалните ресурси. Това ще създаде противоречие в закона, който сега казва императивно, че всички дюни са само в зона "А", без значение дали са на до 100 метра от морето или на повече, смятат природозащитниците. Според сегашния текст на закона тези територии в момента са с режим на особена териториална устройствена защита. Като скандално бе определено от страна на природозащитниците и предложението на Министерството на околната среда и водите, което допуска възможност дюните да бъдат и общинска собственост, като според сега действащия текст на Закона за устройство на черноморското крайбрежие те са публична държавна собственост. От Министерството на околната среда и водите също е направено предложение за промени в ЗУТ. Според него в текста му трябва да бъде включена нова точка, която да "забранява строителството върху пясъчни дюни, попадащи в границите на защитени територии и защитени зони по смисъла съответно на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие". По-късно очаквайте подробности от обсъждането.
Няма намерени новини в тази категория.