Заседание за готовността за зимния сезон бе проведено в Община Варна

Заседание на Съвета за намаляване риска от бедствие и Общинския съвет за сигурност бе проведено днес в Община Варна с единствена точка – проверка на готовността за зимния сезон.  По данни на метеоролозите дните около Коледа във Варна ще бъдат без снеговалеж, по-ниски температури се очакват около Нова година. В началото на 2019 г., през януари и февруари, синоптиците прогнозират по-меко време от обичайното.

 

Четири фирми са ангажирани с поддръжката на уличната мрежа при зимни условия. „Инфраексперт” ЕООД  отговаря за район „Одесос“;  „Хидрострой АД“ - за „Приморски“; „ЗМБГ“ АД - за „Аспарухово“, с. Звездица, с. Константиново; „Инжстройинженеринг” ЕООД  - за „Вл. Варненчик“, с. Казашко, с. Тополи,  за район „Младост“ и с. Каменар. Представители на фирмите обявиха, че имат готовност за реакция при снеговалеж – разполагат с необходимата техника, осигурени са инертни материали, изготвени са оперативни планове. Всяка от фирмите трябва да разполага за дежурствата с минимум 5 броя машини, с дежурен диспечер и шофьори.  При необходимост имат задължение да осигурят допълнително оборудване – мини челни товарачи, багери, фадроми.

 

До края на месец ноември ще бъде извършена проверка за готовността на фирмите на място, заяви Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна. 

 

Училищата и детските градини,  детските ясли и социалните звена в Община Варна са осигурени с отопление, медикаменти и хранителни продукти. Доставени са сол и пясък. Приютът за временно настаняване може да приеме до 100 души, като в момента в него са настанени 36 лица.  Изготвен е списък с хората, които са на хемодиализа, за подкрепа при необходимост. 

От общинското дружество „Градски транспорт“ ЕАД заявиха, че автобусите са подготвени за зимата,  извършен е инструктаж на водачите, фирмата разполага с машини и пясък за почистване и обезопасяване на паркинга на дружеството.  От „Енергопро“ обявиха, че са осигурени 10 екипа за 24-часови дежурства, има и дежурна аварийна група.  От „ВиК-Варна“ докладваха, че са проведени мероприятия за подготовка на работа в есенно-зимни условия. Направена е профилактика на основните главни водопроводи. Областната дирекция на МВР-Варна има изготвени планове и е готова за обезпечаване на движението на МПС.

Представители на районните кметства заявиха, че са сформирани комисии, които осигуряват и контролират дейностите по зимната поддръжка.  Има готовност за приоритетно обработване на подходи към училища, детски и медицински центрове в снежни условия. 

До края на месеца трябва да бъде проведена среща между представители на фирмите, изпълняващи почистването на уличната мрежа при зимни условия, с комисиите в районните администрации. „Целта е подобряване на контрола и отчитане на извършената работа при снегопочистването. Напомням, че организацията на дейността на фирмите по райони – в „Аспарухово“, „Одесос“, „Приморски“, Владиславово“ и „Младост“ -  се прави от районните кметове. Те отговарят за контрола, проверките, проследяването с джипиеси, отчетите на фирмите, въз основа на които след това ще бъде заплащано на изпълнителите“, заяви Христо Иванов.

Няма намерени новини в тази категория.