Бързи кредити без трудов договор: какво трябва да знаем

Имате нужда от заем за непредвидено плащане, но не искате да отидете до банката, защото нямате трудов договор или отскоро работите и предполагате, че ще бъдете отхвърлени? Тези опасения са оправдани донякъде, защото трудовият договор обикновено е ключов фактор при отпускането на парични средства от банка. От друга страна, много по-лесен вариант е тегленето на бързи кредити без трудов договор от небанкови финансови институции.

Какво са бързите кредити без трудов договор?

На практика бързите кредити без трудов договор са краткосрочни финансови решения, предназначени за хора, които към момента на кандидатстването за заем, не могат да представят действащ трудов договор. Разбира се сумите, които отпускат кредитните компании са много по-малки от тези, които предлагат банките. Но пък условията са много по-опростени, а получаването на средствата става в рамките на минути. Бързият кредит без трудов договор може да бъде идеалното решение за вас, в случай че имате нужда от няколко стотин лева за покриване на спешно плащане.

Какви са изискванията?

Понеже все пак става дума за бързи кредити, общите условия за кандидатстване са облекчени и сведени до максималното удобство за всеки, който по право може да се ползва от бързи кредити. За да компенсират липсата на трудов договор, кредитните фирми се интересуват от другите доходи на кредитоискателите. Възможно е кредиторът да потърси гарант или поръчител със сигурен месечен доход от заплата, пенсия, майчинство и други. Тоест, въпреки липсата на трудов договор, небанковите кредитни фирми имат начин да си гарантират, че кредитоискателят ще бъде надежден платец.

Също така, важното условие за получаване на бърз кредит без договор е добрата кредитна история, или т.нар. добро ЦКР. Това означава, че не трябва да имате просрочия или непогасени предишни кредити, защото информацията се пази в Централен кредитен регистър на БНБ и небанковите кредитни фирми използват тази база данни.

Предимства на бързите кредити без трудов договор

В сравнение с традиционните банкови заеми, където изискванията са по-строги, бързите кредити без трудов договор предоставят лесен достъп до финанси. Те са ефективен начин за покриване на неочаквани сметки и спешни покупки. Този вид заеми може да бъдат изключително полезени, в случай че сте останали моментно без работа. Можете да заемете до няколко стотин лева с погасяване наведнъж или на месечни вноски. Не се изисква да сте работили на сегашната си работа определен период от време или да сте на постоянен трудов договор. Кандидатстването е лесно, а процедурата по одобрение е изключително опростена, но все пак трябва гарантирате, че имате средства за погасяването на вноските.

Източник на изображението: https://unsplash.com/photos/person-holding-pencil-near-laptop-computer-5fNmWej4tAA