Микрокредити: предимства и недостатъци

 Микрокредитите ви позволяват да получите до 500 лева веднага, които да бъдат върнати в рамките на 30 дни

Бързината с която се отпускат, предполага по-високи разходи в сравнение с традиционните заеми.

 Без ведомост, без заверка и за по-малко от 24 часа. Такива са микрокредитите, които през последните години превзеха пазара на заеми, поради лекотата и бързината, с която се получават. Наричани още микрозаеми или бързи заеми, те са форма на финансиране, предоставяна от някои субекти, която се състои в отпускане на малки суми пари (обикновено под 1000 лева), които трябва да бъдат изплатени за много кратки периоди от време, обикновено между един и два месеца.

Едно от основните му оплаквания е, че парите се доставят бързо и лесно: след заявка онлайн или по телефона, парите се получават след 24 часа или по-малко. Освен това няма въпроси или изисквания: не е необходимо да се казва каква ще бъде целта на парите и почти не се извършва предварително проучване за оценка на риска на клиента. Следователно това е алтернатива за тези хора, които търсят бързо финансиране и които нямат достъп до традиционно банкиране, за да го получат. В замяна тези продукти предлагат по-високи лихви в сравнение с други потребителски заеми. 

Какво представляват микрокредитите?

Микрокредитите са малки заеми, които се отпускат практически незабавно на клиенти от всякакъв профил , които са навършили пълнолетие и имат местожителство в България ато цяло те обикновено представляват много ниски суми, между 200 и 300 лева, които трябва да бъдат върнати в рамките на 30 дни .

Този тип незабавно финансиране предполага много по-опростен процес на кандидатстване в сравнение с други традиционни заеми и е възможно операцията да се приключи само за 15 минути, тъй като договарянето се извършва онлайн . За целта клиентът трябва да има банкова сметка на свое име и мобилен телефон, на който да получава информация за микрокредита.

Единствената точка срещу тези продукти е тяхната цена, тъй като потребителят трябва да плати за непосредствеността, с която получава парите. И това е, че лихвите обикновено са много по-високи в сравнение с тези на традиционния заем . 

Предимства на микрокредитите

Въпреки че микрокредитите могат да бъдат скъпи, те могат да бъдат облекчение за тези, които се нуждаят от малка сума пари спешно и без обяснение. Сред предимствата му са :

-Без документи. Тъй като са толкова малки суми пари, повечето от субектите, които предлагат онлайн микрокредити, не изискват никакъв вид допълнителна документация или гаранция. За да получи финансиране, обикновено е достатъчно клиентът да е навършил 18 години, да има местоживеене в България, да има банкова сметка и мобилен телефон за извършване на процедурите. Като цяло, когато става въпрос за микрокредити, обикновено не се изисква ведомост, въпреки че ще бъде необходима в случай на миникредити и други бързи кредити (над 500 лева).

-Става бързо. Процесът на заявяване на този вид финансиране онлайн е бърз и лесен. След като потребителят поиска парите и изпрати необходимата документация, субектът ще може да прехвърли парите в рамките на период между 15 минути и час. В зависимост от банката, до която е изпратен микрокредитът, пристигането може да отнеме максимум 24 часа.

-Поверителност: Каквито и да са причините, довели до искане на финансиране, потребителят не е длъжен да ги посочва. Освен това единствените, които ще знаят, че кредитът е поискан, ще бъдат самият клиент и банката.

-Първи кредит безплатно. Поради нарастващата конкуренция и бума, който този вид кредити преживява на пазара, предприятията залагат на подобряване на условията си, за да привлекат повече клиенти. Поради тази причина повечето организации предлагат първия кредит безплатно, без разходи или лихви от какъвто и да е вид.

Недостатъци на микрокредитите

Въпреки предимствата, които предлага този вид финансиране, трябва да се знае, че това са бързи микрокредити, които трябва да се използват само по изключение за покриване на някакъв вид непредвидено или спешно събитие, тъй като разходите могат да бъдат големи. Сред недостатъците му са:

-Висока цена. Основният недостатък на този вид финансиране са свързаните разходи, тъй като лихвите и комисионите обикновено са много по-високи в сравнение с традиционния заем. Това се дължи най-вече на лекотата и бързината, с която се отпуска микрокредитът. Освен това, тъй като това е кредит, който практически не изисква никакъв вид гаранция от потребителя, субектите се покриват от риска от неплащане, тъй като той може да бъде много висок.

-Свръхзадлъжнялост. Лекотата, с която се отпускат тези видове заеми, може да представлява риск за клиента, тъй като има голяма вероятност да задлъжнее и да попадне в списък с неизпълнени задължения . Ако всеки път, когато имате нужда от пари, отидете на този вид финансиране и го използвате, за да изплатите заем с друг, може да се окажете въвлечени в спирала от дългове без изход.

Висока лихва за забавени плащания. Ако имате затруднения да изплатите плащането на определената дата, можете да изберете удължаване. Удължаването на срока на годност обаче ще има разходи. Освен това лихвите трябва да бъдат платени и ще се натрупват до новата падежна дата. Те ще варират в зависимост от рисковия профил на всеки потребител. Ако клиентът закъснее с плащането, но не уведоми субекта, разходите ще бъдат по-високи.