Как да увеличим доходността на срочния депозит?

Ако сте човек, който не обича да рискува с инвестициите си, то срочен депозит от tbi bank е вероятно най-подходящият инвестиционен продукт за вас. Той представлява влагане на парите ви във финансовата институция за определен срок, след изтичането на който, ги получавате обратно с бонус от начислена лихва за депозитния период. Този финансов инструмент се използва от широк кръг клиенти на tbi bank. Ако имате спестени средства добре е да се поинтересувате от срочен депозит. Чрез тази финансова услуга може не само да съхраните вашите спестявания, но и да увеличите сумата им. И макар през 2023 година да се наблюдава намаляване на лихвите, все пак съществуват начини да увеличите доходността на парите си. Ето някои от тях:

Изберете срочен депозит без такси за обслужване

Някои банки и други финансови институции имат такси за откриване на депозитна сметка, както и такси за поддържането й. При някои институции е налична и услугата онлайн банкиране, която допълнително добавя такси. Ако решите, че искате да изтеглите депозираните си пари в ден, различен от датата на падеж на депозита, финансовата институция може да ви начисли такси. Дори плащането на една подобна такса може да направи ефекта от депозита минимален.

Затова, когато депозирате спестяванията си, е добре да внимавате за този вид такси. Изберете да вложите парите си на място, където няма да дължите подобни такси. Доверете са на институция, която няма да ви начисли такса за откриване и поддържане на сметка, както и други разходи по инвестицията. Така ще максимизирате ефекта от нея.

Инвестирайте в депозит с дълъг срок и валута с по-висока лихва

Когато депозирате парите си за по-дълъг период от време, вие се възползвате от по-доходоносна лихва. Например, ако планирате инвестиция за няколко месеца, лихвата по нея ще е минимална. Ако обаче инвестирате парите си в срочен депозит за 1 или повече години, лихвата би била значително по-висока. Колкото до валутата на вашите средства, винаги е добре да отчитате различната доходност при различните валути. Ако обърнете парите си в друга валута, може да получите по-добра лихва, което води до по-добра доходност на депозита.

Разпределете спестяванията си в няколко депозита

Понякога е по-добре да държите средствата си на няколко различни депозита, а не цялата сума на едно място. Това се прави с цел оптимизиране на разходите, които планирате да направите в следващите няколко години, или за срока на депозитната услуга. Когато държите средства в няколко различни депозитни сметки, вие премахвате риска от загуба на лихва, в случай че прекратите депозита по спешност. Ако ви трябва определена сума пари от тези спестявания, може просто да прекратите един от депозитите, докато другите остават да работят за вас.

Поверете средствата си на доверена финансова институция

В днешно време финансовите институции предлагат различни ползи от това да инвестирате парите си на срочен депозит при тях. Затова е и толкова полезно да разучите какви са условията на различните банки и други финансови институции преди да откриете депозит. Дори и да ползвате разплащателна сметка, кредит или кредитна карта от една банка, нищо не пречи да се възползвате от по-добри условия по депозит в друга банка. Много е вероятно да има допълнителни привилегии за нови клиенти, както и допълнителни функционалности при управление на депозита онлайн, липса на такси и други позитиви.

Срочните депозити остават сигурен източник на доходи, дори във време на ниска лихва. Ако имате средства, които искате да депозирате, то най-добре е да разучите какви са условията в различните банки и финансови институции. Така ще си гарантирате максимална доходност.