Какви са изискванията за бързи кредити

Бързите кредити са лесен и удобен начин, с който човек има възможност да помогне на финансовото си състояние. Те могат да бъдат за закупуване на стока, ремонт на жилище, текущи нужди или семейна почивка. За да защитят името „бързи кредити“, небанковите финансови институции са намерили вариант, при който клиентите им да бъдат обслужени светкавично. Включително дори до няколко часа.

Начини на погасяване

Институциите, които отпускат съответното финансиране, предоставят възможности за гъвкавост при изплащането на заема. Всеки може сам да избере между предоставените възможности за определяне на срока и вноските. За някои хора погасяването може да се извършва автоматично чрез превод на заплата.

Необходими документи и изисквания, с които се кандидатства, са:

  • Валиден документ за самоличност (лична карта) с условието да имате навършени осемнадесет години и да бъдете български гражданин.
  • Източник на доходи, като най-добър вариант е безсрочен трудов договор, макар че се приемат и други варианти. Някои кредитни продукти се отпускат и без доказване на доход. При отпускане на по-големи суми може да е нужен поръчител.
  • Изисква се попълването на формуляр с актуални и валидни данни.
  • Изисква се поръчител, гарант, ако сумата бъде по-голяма.

Изискването, към поръчителя е да бъде на безсрочен трудов договор, да има постоянни доходи и да не е поръчител по друг кредит.

Човекът, който има нужда от парично финансиране, не трябва да има лоша кредитна история или прекалено много натрупани до момента кредити, включително и активни искания за кредити. При наличие на повече кредитни продукти може да се избере рефинансиране това позволява предоговаряне на по добри условия с плащане на една вноска с по-малък общ размер и удължаване на срока за погасяване.

Видове кандидатстване

В ерата на дигиталния свят това може да стане през смартфон или компютър без да е нужно посещение на офис.

Традиционното посещение на избран от клиента офис също е вариант за хора, които искат повече информация за своето финансиране.

Как се кандидатства онлайн:

Това може да стане онлайн с регистрация в сайт на кредитора. Избират се сума и срок за нейното погасяване. Всеки сайт на кредитна институция разполага с виртуален калкулатор, с който може лесно да се разбере дължимата вноската според избраната сума. В профила, който е създаден, се качва снимка на личната карта и се попълва нужната информация.

Могат да се проследят направените вноски и оставащия период за погасяване. При онлайн кандидатстване няма нужда от представяне на поръчител. Кредитната институция ще провери дали всичко с искането е изрядно. След одобрение сумата може да бъде получена по банка, след като се представи сметка, или на каса.